NASZA FIRMA!

Jesteśmy firmą, która w branży opakowań działa już od 1992 roku. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, możemy poszczycić się ugruntowaną pozycją na rynku, wysoką jakością produktów i satysfakcją naszych klientów.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno specjalistyczne folie polipropylenowe do różnych typów maszyn pakujących, jak również standardowe folie do laminacji.

Od wielu lat współpracujemy z niemieckimi producentami folii polipropylenowej,co gwarantuje sprawdzoną, najwyższą jakość produktów.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PWF Spółka z o. o.

"WIELOLETNI PRODUCENT FOLII"

 

Info rejestrowe

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PWF Spółka z o.o.

ul. Wrocławska 218A, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Rodzaj działalności

Firma rozpoczęła działalność w branży folii już od 1992 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, może poszczycić się ugruntowaną pozycją na rynku, wysoką jakością produktów i satysfakcją klientów. W ofercie znajdują się specjalistyczne folie polipropylenowe do różnych typów maszyn pakujących, jak również standardowe folie do laminacji. Od wielu lat współpracuje z niemieckimi producentami folii polipropylenowej, co gwarantuje sprawdzoną, najwyższą jakość produktów.

Cel

Obecni udziałowcy to 2 osoby prywatne

Sprzedaż całkowita Spółki ("asset deal" lub "share deal")   

Produkty, Usługi, klienci

Głównymi produktami oferowanymi przez Spółkę są opakowania tekturowe:

 • Folia polipropylenowe.
 • Mikroperforacja
 • Przecinanie folii na rozmaite rozmiary
 • Produkcja arkuszy z folii przy pakowaniu artykułów spożywczych i przemysłowych;
 • Dwuosiowe orientowanie folie polipropylenowe BOPP

Wyniki finansowe

 Wyszczególnienie (w tys. PLN)

 31.12.2019

31.12.2020

Przychody ze sprzedaży

 1108,1

7 655,0

Zysk operacyjny przed opodatkowaniem i odsetkami (EBITDA)

 124,7

9,9

Marża operacyjna EBITDA

 1,12%

0,13%

 

 

 

Wynik netto

 - 211,4

-  222,5   

Rentowność netto

 -1,91%

-2,91%

 

 

 

Zobowiązanie finansowe (kredyty)

 0,0

443,5

Suma bilansowa

 8 048,1

7 661,8

Kapitał własny

 6 962,3

6 739,8

Majątek Spółki - maszyny i urządzenia

Wyposażenie obszaru produkcyjnego, o łącznej powierzchni 0,5693 ha, wraz z budynkami i budowlami oraz infrastrukturą techniczną umożliwiające przerób i produkcje folii na poziomie ok. 3 tys. ton rocznie. Wartość rzeczowych aktywów trwałych to ok. 5 mln PLN (operat szacunkowy na I połowa 2021) w tym do najważniejszych należą:

 • R-07 ATLAS 200mm
 • Maszyna Kapmf R-03 1000 (BIMEC)
 • Maszyna Kapmf R-01 500mm
 • R-17 Kampf R4 Conslit 1606
 • R-15 gilotyna 1150mm
 • Maszyna Kapmf 2650mm
 • Maszyna Kapmf Conslit 16/09 R-05
 • Maszyna R-05 Preforator 1500 mm AFS
 • Maszyna Kapmf 1650mm
 • Maszyna R-06 Preforator AFS 1600mm
 • Maszyna Kapmf 1500mm Ahlbrandt

Problemy i ryzyka

Potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju parku maszynowego. Zwykłe ryzyko biznesowe, aczkolwiek ograniczone ze względu na wzmacniający się trend popularyzacji opakowań tekturowych w relacji do opakowań plastikowych w całym świecie.

Wycena Spółki (metoda DCF)  

Wycena kapitału własnego (100% udziałów):     9 375 000 PLN

Liczba udziałów:                                                     100 udziałów

Wartość jednego udziału                                       93 750 PLN

Kontakt

Osoby kontaktowe:

Prof. Dr. Rafał Kusy; Pharma CNT Sp. z o. o.  ul. Fasolowa 20A, 02-482 Warszawa

Tel: 660-496-954 (j. polski i angielski)

Radca Prawny   Dr Robert Lewandowski  , ul. Poznańska 16 lok. 3, 00 ? 680 Warszawa

Tel: 504 -082 - 438 (j. polski, j. niemiecki i j. angielski)

Warunki poufności/ wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i opinie w nim wyrażone są poufne i zostały dostarczone przez Zarząd Spółki. W związku z tym, zawartość tego dokumentu oraz wszystkie informacje nie mogą być publikowane i ujawnione w jakikolwiek innym celu niż proponowana transakcja. Udziałowcy, ani Spółka nie wydały, ani nie udzieliły w sposób wyraźny i domniemamy przez partnerów, dyrektorów, pracowników, doradców, ani przez jakąkolwiek inną osobę żadnych oświadczeń ani gwarancji, co do dokładności, ani kompletności niniejszego dokumentu, ani też innych informacji ustnych lub pisemnych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek błędu, przeoczenia lub pomyłki w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty, a jedynie skrócona informację o spółce i jej oczekiwaniach. Jest zaproszeniem do składania wstępnych ofert i dalszych zapytań ze strony potencjalnych partnerów strategicznych.

 

Poznaj nas bliżej...

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PWF Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 218a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
POLEN

e-mail: pwf@pwf-folia.pl